หัวข้อ : กฏระเบียบ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์ 144.9875 MHz
Post Date:  15/05/12 Post By :  admin
จำนวนเปิดดูข้อมูล 1518 ครั้ง
รายละเอียด  : กฏระเบียบ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์ 144.9875 MHz

 

ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ( ฉบับย่อ )
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์

 

ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ( ฉบับย่อ )
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ

   
 
 

1. ชื่อชมรม

   
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์
   
 
 

2. สถานที่ตั้ง

   
81/6-7 ซอยฟอกหนัง ก.ม 30 ถ. สุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
   
 
 

3. เครื่องหมายชมรม

   
เป็นรูปวงกลม ภายในวงกลมมีรูปปูถือวิทยุ ด้านล่างมีรูปจับมือกัน ด้านบนของวงกลมมีชื่อชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์ ด้านล่างวงกลมมีโบว์ภายในเขียนว่า สมุทรปราการ
   
 
 

4. วัตถุประสงค์ของชมรม

   

4.1สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ

   
4.2พัฒนาความรู้ด้านการสื่อสาร ด้วยคลื่นวิทยุ
   
4.3ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญด้านการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ในการใช้วิทยุสื่อสาร
   
4.4เป็นข่ายสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
   
4.5เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่นักวิทยุสมัครเล่น
   
4.6เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ด้านการวิทยุสมัครเล่น
   
 
 

5. สมาชิก

   
5.1สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกที่ผ่านการสอบได้รับนามเรียกขานแล้ว หรือสอบได้แล้วกำลังรอนามเรียกขาน
   

5.2สมาชิกสามัญ คือ บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรม

   
 
 

6. การรับสมัครสมาชิก

   
6.1ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ทางชมรมกำหนดไว้ต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนนำหลักฐานพร้อมใบสมัครยื่นต่อประธาน เพื่อขออนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกชมรม และแจ้งให้สมาชิกผู้สมัครได้รับทราบ
   
 
 

7. ค่าธรรมเนียม

   
7.1เพื่อใช้ในการออกบัตรสมาชิก ค่าเอกสาร และใช้ในกิจการของชมรม 150 บาท (สมาชิกแรกเข้า)
   
7.2สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อต่ออายุบัตรต่อนายทะเบียนทุกๆ 1 ปี (ค่าใช้จ่าย 50 บาท / ปี)
   
 
 

8. สมาชิกภาพ

   
8.1เริ่มเมื่อนายทะเบียนรับเข้าเป็นสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
   
 
 

9. การขาดสมาชิกภาพ

   

9.1เสียชีวิต, ลาออกโดยยื่นหนังสือการลาออกต่อนายทะเบียนชมรม, ต้องโทษจำคุก, ทำให้ชมรมเสื่อมเสียชื่อเสียง, ละเมิดระเบียบข้อบังคับของชมรม, สมาชิกขาดการติดต่อเป็นเวลา 2 ปี, ถูกลงโทษจาก กทช.

   
 
 

10. หน้าที่ของสมาชิก

   
10.1สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม และข้อบังคับของ กทช. โดยเคร่งครัด
   
10.2สมาชิกต้องยอมรับในมติของที่ประชุม (ไม่ว่าสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม)
   
10.3สมาชิกต้องส่งเสริมเผยแพร่ในกิจกรรมของชมรม
   
 
   
 
   

วันที่แก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดย E22 DEM


   
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทำเนียบสมาชิก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมชมรมบางปูสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธ์© 2552 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์ 144.9875 MHz จังหวัดสมุทรปราการ
81/6-7 ซอย ฟอกหนัง ก.ม 30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
ออกแบบและพัฒนาโดย E20LFW โทรศัพท์ (02) 703-9212, (02) 703-9999 แฟกซ์ (02) 703-9920