สายเฟส โฟลเด็ด ไดโพล 2 สแต็ก 4 สแต็ก 8 สแต็ก
การต่อสายแมตชิ่ง
      การต่อสายแมตชิ่งโดยทั่วไปจะนิยมตัดสายให้ความยาวเท่ากับ แลมด้า/4,แลมด้า*(3/4),แลมด้า*(5/4),แลมด้า*(7/4),แลมด้า*(9/4) ค่าความเร็วของสาย(Velocity factor)ซึ่งสายสายแต่ละยี่ห้อจะมีค่า Velocity factor ไม่เท่ากัน ต้องดูที่ระบุมากับสาย
ยกตัวอย่าง ต้องการตัดสายให้มีความยาว = แลมด้า*(5/4)
   ความยาวสายจริง = แลมด้า(5/4)*V
                        = ( 122.367 x 1.25 ) x 0.66
( ค่าตัวคูณของสาย ดูจาก สายนำสัญญาณ RG-8/U)
                        = 101 ซ.ม.