รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์
   
Page View :
Page No . 1 , 2
เครื่องตรวจจับควัน
วงจรกรองความถี่เสียง
สัญญาณเตือนภัยกลางคืน
เครื่องส่ง AM
ห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่
วงจรป้องกันความร้อนจาก สวิทช์อุณหภูมิ
วงจรควบคุมความร้อนของ จอคอมพิวเตอร์
วงจรสวิทช์ปุ่มกด
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
วงจรประหยัดพลังงานขดลวดรีเลย์
วงจรงสวิทช์ Debouncer
วงจรแสดงผลนับสิบขนาด 4 บิต
วงจรป้องกันแรงดันเกิน
แบตเตอรี่หลายระดับ
เครื่องตรวจสอบไฟแรงดันสูง
วงจรรวมเสียงซีดีรอม
วิทยุทรานซิสเตอร์ราคาประหยัด
แหล่งจ่ายไฟ 3 ระดับ
วงจรสวิทช์รหัสอย่างง่าย
เครื่องวัดคาปาซิเตอร์ ESR
วงจรควบคุมความเร็วพัดลม
ไฟกระพริบแบบพิเศษ
สร้างไฟ 5 โวลต์จากไฟบ้าน
เครื่องรับอินฟราเรดสองตำแหน่ง
เครื่องส่งอินฟราเรดด้วยไอซี HT 12 E
วงจรปิดสวิทช์อัตโนมัติ
วงจรฟิลเตอร์ 220 โวลต์
เครื่องช่วยประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่อัตโนมัติ
ลอจิกโพรษ 3 สถานะ
ดีซี - ดีซีคอนเวอร์เตอร์
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องเตือนแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
วงจรฟิลเตอร์แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยาย
วงจรบาลานซ์ปรีแอมป์
วงจรฟูลเวฟเรกติไฟร์แม่นยำสูง
หน่วงเวลาระยะยาวด้วยไอซี 555 เพียงตัวเดียว
วงจรวัดระดับน้ำอิเล็คทรอนิกส์
วงจรควบคุมความเร็วพัดลมคอมพิวเตอร์
วงจร Frequency Converter